بلوچستان

بلوچستان با تمدنی به قدمت پنج هزار سال در شمال شرقی خلیج فارس بین کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان واقع شده است. با وجود پیشینه درخشان تاریخی، بلوجستان ایران به دلیل مشکلات زیست محیطی و معیشتی در شرایط مناسبی به سر نمی‌برد. عکاس و فعال اجتماعی «هادی مختاری» مجموعۀ عکسهای منحصر به فرد خود را از زندگی مردم این سرزمین درغالب جشنوارۀ فرهنگ ایران «ترمه» در مونیخ به نمایش می‌گذارد. این عکسها با عنوان «زندگی در خاک» نه‌تنها انعکاسی تامل برانگیز است از شرایط زندگی و فرهنگ مردم بلوچستان ایران، بلکه ارتباطی انسانی-احساسی نیز برای مخاطب فراهم می‌کند تا بفهمیم مردم بلوچستان چگونه انسانهایی هستند.