بخشِ فیلمِ کوتاهِ جشنواره فرهنگِ ایران «تِرمه» در سال میلادی پیش رو بر آن است تا آثار سینماگران مستقل ایرانی را از سراسر جهان به مخاطبان و علاقه مندانِ ایرانی و غیرِ ایرانی معرفی نماید. در نخستین گام، بخشِ فیلمِ کوتاه این جشنواره منتخب آثار ارسالی به دفتر جشنواره از حوزه فیلمِ کوتاهِ ایرانی را در شهر مونیخ به نمایش می‌گذارد. در پایان آثار برگزیده به انتخاب مخاطبین برگزیده و معرفی خواهند شد.

به یقین، چشم انداز بخش فیلمِ کوتاهِ این جشنواره ی فرهنگی، گسترش افق های حوزه ی فیلمِ کوتاه در سال های آتی ست.