برگزارکنندکان
Kulturreferat-- logo
D Art
حامیان
پارتنر
20191222_232646
BfU
حامیان مالی
Logo CivilCMC
دوستان ترمه
bustan_club-Muenchen
arte
BR
mt_logo
خانواده ترمه

مرضیه آخوندی
آصفه علیرضایی
طیبه عامری
مروارید باباپور
رضا برزنونی
شکیبا بوشهری
هادی قباد
سارا جعفری
کیوان کامیاب
شیدا خرازی
یگانه خزایی
احمد معصومی
مهرنوش منزٌه
نسرین نکویان
امید نیاورانی
درنا صادقی
امیرحسن سعیدی
رویا ساعی
آراد سفرزادگان
امین شکورلو
مریم شیرین سخن
مهدی طاهری
روجا زرودی
مهزاد ضیایی